pondělí 26. září 2016

Desatero nejčastějších chyb v komunikaci

Žáci druhého stupně se zapojili do aktivity na základě pracovního listu z učebnice etické výchovy, na němž byly uvedeny nejčastější chyby v komunikaci. Jejich úkolem bylo pokusit se najít řešení těchto chyb a své nápady spolužákům představit pomocí obrázků nebo scénky. Některé návrhy a obrázky byly vyřešeny opravdu originálním způsobem a došlo i na několik scének, které předváděli jak popsané chyby v komunikaci, tak i jejich možná řešení.      JK

neděle 18. září 2016

Adaptační kurz - “dobývání” hradu Sion (4. - 9. ročník)


Hradiště na skalnatém ostrohu dobylo a vypálilo nejprve v roce 1437 královské vojsko a letos se podařilo ztéci hradby Sionu "chlapské" výpravě v rámci adaptačního kurzu ve Zbraslavicích, na kterém jsme pobývali od 14. do 16. září. Cíl byl prostý - poskytnout klukům jeden den opravdu mužských "drsňáckých" aktivit, které by mohly konkurovat virtuálnímu dobrodružství v chytrých telefonech a počítačích...

pondělí 12. září 2016

1. týden prvňáčků ve škole - bloková praxe očima studentky UHK

Celková charakteristika praxe
Praxi jsem absolvovala na Základní škole Jedna radost. Ve třídě bylo 10 dětí - 8 kluků a 2 holčičky. Škola se v minulém školním roce podílela na vypracování projektu - etická výchova. Proto se od prvního týdne školy soustředila na některé podkapitoly etické výchovy. Hlavní filosofie školy se nese v duchu respektovat a být respektován; pomoz mi, abych to dokázal. Snaží se hodnocení nahrazovat zpětnou vazbou a zapojovat žáky i rodiče do různých projektů.

Malujeme si třídu...

IMG_4967.JPGJsme žáci školy, spolužáci, žáci druhé i třetí třídy, trávíme většinu času  ve škole v jedné učebně. Prostředí třídy si upravíme, uklidíme, vyzdobíme. Troufneme si i na “velký úkol” - vymalujeme si třídu, bude hezky čistá a bílá. Pak se rozhodneme, co si na zeď namalujeme. Návrhů bylo spousta, ale zatím jsme se nedohodli :-(  Učíme se zorganizovat si práci, rozdělit  úkoly… Bílení a očista vlastních těl nás baví, úklid po našem tvoření  už moc ne.
úterý 6. září 2016

Třídní pravidla

Naše učebna je společný prostor, ve kterém tvoříme, pracujeme a učíme se v klidu a tichosti.
Navzájem se oslovujeme jménem a mluvíme spolu slušně.
Chováme se k sobě ohleduplně a s respektem.
Při společné práci a v kruhu mluví vždy jeden, o slovo žádáme zvednutím ruky. Učíme se tak dovednosti naslouchání.

pondělí 5. září 2016

A jsme v plném zážehu...

Minulý týden jsme společně otevřeli školní rok 2016/2017. Písnička při prvním školním kruhu „Když radosti není dosti…..“ nás nechala zamyslet se nad tím, jak v Jedné radosti radost, bezpečí, klid, inspiraci, ohled, kreativitu, přátelství, spolupráci a další fajn nezbytnosti pro život udržet. Bude to teď na každém z nás, co jsme schopní a ochotní pro společnou věc dokázat. Protože si myslíme, že když mezi námi budou dobře fungovat vztahy a důvěra, tak nabírání znalostí, zkušeností a dovedností půjde o moc lépe, pustili jsme se hned do toho.

pátek 2. září 2016

Nikdo není sám, každý z nás někam patříme

Měsíc září bude ve znamení sounáležitosti. Každý z nám, ať už to víme či ne, někam patříme, jsme součástí rodiny, členem party kamarádů, spolužákem ve třídě, žákem školy, občanem ČR žijící v určitém městě či vesnici. Nikdo nejsme sám! :-)  

Mezi plánované aktivity patří: vytvoření školních a třídních pravidel, adaptační pobyt tříd, den etikety ve školní jídelně, neformální představení našeho města a země.