pátek 6. ledna 2017

Projekt Etická výchova Jedna radost dosáhl svého konce!

Projekt můžeme označit jako úspěšný a potvrdit, že splnil naše očekávání. Jeho realizace byla pro všechny z nás přínosná a obohacující, práce na projektových aktivitách nás bavila a vytvořila příležitosti pro aktivity, které bychom běžně při výuce nerealizovali. Například téma prožívání a emoce, kdy děti dostaly prostor ke svobodnému vyjádření křikem i pohybem. Pro příště bychom rádi volili jinou formu setkání žáků s tematikou charity, kdy vidíme přínosnější zprostředkovat osobní setkání s člověkem z charitativní organizace. A možná bychom mohli navázat na přání rodičů zaměřit se více i na etiketu ve společenském životě. Na základě této zkušenosti jsme se rozhodli, že témata EtV se stanou trvalou součástí školního kurikula.

čtvrtek 22. prosince 2016

Léčivé divadlo se propojilo s "andělským" zpěvem

I když jsou podle slov herečky Gabriely Fillipi andělé všude kolem nás, setkání s nimi je vždy nevšední. Byli jsme rádi, že jsme u toho nevšedního zážitku mohli být i my, dospělí a děti ze školy, která ve svém názvu nese RADOST a "anděly" přirozeně přitahuje :-). Dostali jsme příležitost být součástí celodenního komponovaného programu v Divadle Na Kovárně a zazpívat na jevišti vánoční písně jako předskokani léčivého divadla Gabriely Fillipi Andělé v mém srdci

pondělí 19. prosince 2016

Vánoční jarmark

Ve škole se snažíme žít reálný život a jarmark byl skvělou příležitostí, jak zrealizovat vlastní i přejaté nápady, vyrobit předměty, nacenit je, zabalit, naaranžovat a následně nabídnout k prodeji těm, kteří přišli 15. prosincový den k nám do školy.
S hrnkem voňavého čaje se na školní chodbě potkávali usměvaví rodiče, prarodiče a přátelé školy a nadšení „prodejci“ a výrobci z řad žáků neměli o zákazníky nouzi. Bylo příjemné pozorovat, s jakou přirozeností děti komunikují, obchodují, zodpovědně se starají o svůj výdělek, zkrátka jak dokážou být spontánní a iniciativní.

čtvrtek 8. prosince 2016

Návštěva z mateřské školy

8. prosinec patřil dětem z MŠ Čapkova v Poděbradech. Téměř dvacítka předškoláků si během dopoledne prohlédla prostory naší školy. Nahlédli jsme společně do výuky, do všech tříd a místností, kde se právě učili žáci od první až po devátou třídu. Vůni dřeva jsme nasávali v dílně, tělo jsme protáhli při běhu za míčkem v prostorné tělocvičně, s technikou jsme se setkali v počítačové učebně a nakonec jsme společně tvořili v jídelně.

pondělí 5. prosince 2016

Společné snídaně dětí z 2. a 3. třídy

Soubor_002.jpegSpolečné setkávání u jídla bylo ve všech dobách a kulturách zvykem a příležitostí, při které členové rodiny, komunity sdíleli své zážitky, povídali si, dělili se o dobré, sbližovali se a upevňovali sociální vazby.
Děti si každé pondělí ráno mají tolik co povídat, zážitků z víkendu je mnoho, je třeba si zvyknout opět na školní režim. Doma bývá napečeno, maminky děti vybaví velikou snídaní a svačinou.

sobota 3. prosince 2016

Společně pomáháme ostatním

S prosincem přichází Adventní čas, který je ve znamení klidu, lásky, trávení společných chvílí, ale také obdarovávání a pomoci nejenom našim blízkým, ale také potřebným. I my v Jedné radosti jsme se rozhodli zapojit do vánočních charitativních akcí. Vždyť nemusíme být dospělí, abychom mohli pomáhat ostatním.

Mezi plánované aktivity patří: vánoční jarmark a účast na vánoční akci v Poděbradech "Vánoční pohlazení" na podporu vybraného nadačního fondu Šance Onkoláčkům.

pátek 2. prosince 2016

Návštěva Afriky


Měli jsme možnost “navštívit” Afriku! Konkrétně se jednalo nejprve o přednášku mladé spisovatelky Hany Hindrákové, která nám představila několik svých knih o africké Keni, kterou měla možnost několikrát navštívit a podrobně prozkoumat. Vyprávěla nám o svých prvních zkušenostech z Keni, kdy v této chudé africké zemi pomáhala jako dobrovolnice jedné neziskové organizace. Tato zkušenost ji natolik ovlivnila, že se do Keni později ještě několikrát vrátila a hlavně své zážitky popsala v několik knihách.
Dozvěděli jsme se nejen o místních atrakcích, jako jsou divoká zvířata v národních parcích a krásné pláže s bílým pískem a palmami, ale především o odvrácené stránce života v této zemi. Především se paní Hindráková s námi