pátek 6. ledna 2017

Projekt Etická výchova Jedna radost dosáhl svého konce!

Projekt můžeme označit jako úspěšný a potvrdit, že splnil naše očekávání. Jeho realizace byla pro všechny z nás přínosná a obohacující, práce na projektových aktivitách nás bavila a vytvořila příležitosti pro aktivity, které bychom běžně při výuce nerealizovali. Například téma prožívání a emoce, kdy děti dostaly prostor ke svobodnému vyjádření křikem i pohybem. Pro příště bychom rádi volili jinou formu setkání žáků s tematikou charity, kdy vidíme přínosnější zprostředkovat osobní setkání s člověkem z charitativní organizace. A možná bychom mohli navázat na přání rodičů zaměřit se více i na etiketu ve společenském životě. Na základě této zkušenosti jsme se rozhodli, že témata EtV se stanou trvalou součástí školního kurikula.

Žádné komentáře:

Okomentovat