úterý 15. listopadu 2016

Kdo jsem - Sebeprezentace, komunikace

Současná prezidentská debata v USA nás inspirovala k tomu, abychom se blíže zajímali o rétoriku - starověké umění mluvit. A měli jsme to štěstí, že k nám zavítal jen o něco starší spolužák gymnázia Matěj Ballatý, který se už léta účastní rétorických disputací v angličtině. Představil nám nejzákladnější dovednosti, které vedou k dobré sebeprezentaci, zaujetí posluchačů i co nejefektivnějšímu předávání vlastních myšlenek. 
To, o čem Matěj hovořil, rovnou před námi modeloval. Takže jindy "bublající" třída byla podivuhodně soustředěná a se zaujetím naslouchala doporučením, že je např. dobré zhluboka dýchat, představit si obecenstvo, že je jen v ponožkách, vyvážit gestiku a mimiku se sdělovaným obsahem a mnoho dalšího. A samozřejmě připomněl, že je třeba všechny rétorické dovednosti pravidelně trénovat.
Proto přišlo nakonec praktické cvičení: přednést své myšlenky a zaujmout natolik posluchače - své spolužáky, aby nám dali hlas ve fiktivních prezidentských volbách. Téměř všichni přítomní do toho šli - připravili si bleskově svou kandidátskou řeč a s velkým zaujetím ji přednesli. Zazněly myšlenky např. o tom, že bychom neměli podléhat přehnanému strašení ohledně hrozby ze strany Islamistů, ale i méně hrozivé myšlenky, třeba že jedna polovina lidí kouří a druhá nemá ráda "zvířátka", tak je s tím potřeba něco udělat. Kandidátské příspěvky byly inspirativní i zábavné, v mnohém si nezadali s diskuzemi v Americe... JiM

Žádné komentáře:

Okomentovat