pondělí 3. října 2016

Mám se rád takový, jaký jsem a jsem tak šťastný

Každý z nás je jedinečná, autentická a krásná bytost, která má svá přání a touhy k naplnění. V tomto měsíci se zaměříme na poznání sebe sama - našich silných a slabých stránek, co či kdo nás inspiruje, ale také tím, jak se vidíme a hodnotíme, protože právě to určuje naše další kroky v životě. Je tolik možností, kterými se mohou ubírat naše životy. Stačí se jen rozhodnout.    

Mezi plánované aktivity patří: workshop (sebepoznání, rozvoj emoční inteligence), samostatné práce žáků na téma - co mám/nemám rád, slabé/silné stránky, pozitivní hodnocení sebe, moje vzory, já a rodina (tvorba rodokmenu).

Žádné komentáře:

Okomentovat