pondělí 17. října 2016

Jak funguje lidský mozek

Anotace: Cílem aktivity je popsat  anatomii mozku, lokalizovat emoční centra, pochopit vzájemné vlivy fungování různých center mozku.  Žáci se seznámí pomocí obrazového materiálu, filmu, popisu a výkladu s emočními centry v mozku, jejich vlivy na další funkce mozku, např. paměť, učení. Žáci popisují své zkušenosti s vznikem, rozpoznáváním a ovládáním emocí a diskutují o svých zkušenostech s nimi. Některé životní situace dramatizují.

středa 12. října 2016

Poznáváme sami sebe, své emoceVe druhé a třetí třídě jsme se věnovali  tématu emocí. 
Poznávali jsme a vyjadřovali své emoce, snažili se tím kultivovat vztahy se spolužáky a blízkými, a chápat sami sebe. Jak to probíhalo? Povídali jsme si v kruhu o pocitech, náladách a emocích, rozdělili je na pozitivní a negativní, ujistili jsme se, že emoce jsou v pořádku, záleží na tom, jak a kde je vyjadřuji. 
Mohu se zlobit, mít vztek. Ventiluji i negativní emoce, učíme se, jak je vyjádřit bezpečným způsobem, neškodit okolí, lidem, věcem. Dívali jsme se na film V hlavě, diskutovali jsme o něm. Učili jsme se  jednoduchým způsobem o částech a fungování mozku, centrum emocí jsme nazvali dinosauřím mozkem    a  hráli jsme si na dinosaury, to nás velmi bavilo.

úterý 11. října 2016

Emoji neboli rozpoznám a pojmenuji své pocity - 5. ročník, projekt AJ

Děti se nejdříve zdráhaly vyjádřit své pocity - jak se dnes cítí.  Hrály si na “drsňáky”. Po přechodu do počítačové učebny se seznámily s aplikací tagul.com. Prošly knihovnu znaků emoji a vybraly si odpovídající znak. Pak k jeho názvu hledaly synonyma v anglickém jazyce. Své výtvory žáci vytiskli na barevné tiskárně a vystavili na chodbě. Během tvorby si žáci pomáhali, vyměňovali si nápady na úpravy. Vládla velmi příjemná a pospolná nálada. Tato práce měla význam pro jednotlivce na posílení sebevědomí. Žáci si ukázali, že se nemusí stydět být odlišní či stejní a velmi se utužily vztahy ve třídě. Plánujeme brzké zopakování.          PB

středa 5. října 2016

Moje rodina - rodokmen (1.,2.,3.ročník)

Soubor_000.jpegVytváříme rodokmen, ptáme se rodičů prarodičů na své příbuzné. Učíme se jak se vytváří rodokmen, pojmenováváme příbuzné.
Sejdeme se s rodiči, povídáme si o předcích, bez jejich pomoci to nejde! Nakreslíme strom života, lepíme fotografie, zapisujeme jména, data narození i úmrtí.  Škoda, že nemáme fotky všech babiček a prababiček. Trochu si procvičíme matematiku, když chceme vědět, jakého věku se dožili.

pondělí 3. října 2016

Mám se rád takový, jaký jsem a jsem tak šťastný

Každý z nás je jedinečná, autentická a krásná bytost, která má svá přání a touhy k naplnění. V tomto měsíci se zaměříme na poznání sebe sama - našich silných a slabých stránek, co či kdo nás inspiruje, ale také tím, jak se vidíme a hodnotíme, protože právě to určuje naše další kroky v životě. Je tolik možností, kterými se mohou ubírat naše životy. Stačí se jen rozhodnout.    

Mezi plánované aktivity patří: workshop (sebepoznání, rozvoj emoční inteligence), samostatné práce žáků na téma - co mám/nemám rád, slabé/silné stránky, pozitivní hodnocení sebe, moje vzory, já a rodina (tvorba rodokmenu).