úterý 6. září 2016

Třídní pravidla

Naše učebna je společný prostor, ve kterém tvoříme, pracujeme a učíme se v klidu a tichosti.
Navzájem se oslovujeme jménem a mluvíme spolu slušně.
Chováme se k sobě ohleduplně a s respektem.
Při společné práci a v kruhu mluví vždy jeden, o slovo žádáme zvednutím ruky. Učíme se tak dovednosti naslouchání.
Učebnu udržujeme čistou, uklízíme po sobě. Pomůcky a knihy mají svoje místo v polici, proto je tam vracíme.
Pracovní učebnice a sešity ukládáme do boxu nebo lavice.
Na toaletu odcházíme tiše, dveře zavíráme pomalu a jemně.
Svačíme o přestávce, pijeme kdykoliv, po napití láhev ihned uzavřeme.
Dodržujeme základní hygienická pravidla.
Po příchodu do školy se přezouváme.
Elektronická zařízení (mobilní telefony, tablety, PSP apod.) zůstávají doma. Po individuální dohodě s rodiči mohou být od příchodu do školy až po odchod ze školy vypnuté ve školní tašce.


Dohodnutá pravidla dodržujeme.
Po vzájemné dohodě v třídním kruhu je můžeme upravit.


Kateřina, Libuše, Petra, Kamila, Pavel

Žádné komentáře:

Okomentovat