pondělí 22. srpna 2016

Pár slov na začátek...

Celoškolní projekt Život jedna radost je součástí komplexního projektu realizovaného v rámci průřezového tématu Etická výchova (EtV) s názvem Etická výchova Jedna radost*. Školní projekt bude realizován napříč ročníky a předměty v období od září do prosince 2016, každý měsíc bude řešit určité téma, které bude doplněno o doprovodné aktivity a očekávané výstupy.
Vedle projektové činnosti dojde k proškolení pedagogického sboru v základních principech EtV, do školy se pořídí podpůrná odborná literatura a také metodické příručky, učebnice a pracovní sešity pro učitele a žáky a počítáno je také s finančním částkou na tvorbu pomůcek. Všechny aktivity jsme pečlivě naplánovali a už nyní se těšíme na výsledek. :-)

Budeme rádi, když nás budete sledovat. :-)

* Projekt je realizován v rámci rozvojového programu MŠMT s názvem „Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016", č.j. MSMT-24367/2015-1.Žádné komentáře:

Okomentovat