úterý 30. srpna 2016

Když se učitelé učí .....

V přípravném týdnu proběhlo společné vzdělávání učitelů v základních tématech a principech etické výchovy se zkušenými lektorkami Janou Nováčkovou a Soňou Rýdl.


V rámci kurzu jsme se věnovali následujícím okruhům EtV:
1. Emoce a škola
2. Motivace žáků
3. Spolupráce pedagoga s rodiči
4. Práce s odměnami a tresty ve škole
5. Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání
6. Prosociální komunikace
7. Prosociálnost a agresivita
8. Prosociálnost a sebedůvěra
9. Kompromis a konsenzus
10. Otevřená komunikace

Hned v úvodu kurzu jsme obdrželi důležitou informaci, že šanci při vzdělávání mají věci bezpečné a smysluplné. A zde bychom mohli pomalu končit. My dospělí přece smysl známe a bezpečí dětem umíme zajistit. To je přeci více než dost. A ono není, pokud se snažíme dovést děti dál, než na hranice našich letitých zkušeností.  I když “my dospělí” už “víme”, je užitečné, aby i děti dostaly možnost vědět, tvořit, sdílet se, spolupodílet se, poznávat, přemýšlet, rozhodnout se a získávat nové zkušenosti z důsledků vlastních rozhodnutí. To vše ideálně v bezpečném prostředí rodiny, v našem případě školního společenství. Během vzdělávání jsme měli možnost modelovat si konkrétní situace ze života a společně hledat nástroje a metody, jak výchovně působit na děti, abychom nakonec zjistili, že začít musíme hlavně sami u sebe. Děkujeme lektorkám za laskavé vedení, trpělivost a erudovanost, a už teď se těšíme na případnou další spolupráci.

                                                                                                                                     MH

IMG_6343.JPG

Žádné komentáře:

Okomentovat