úterý 30. srpna 2016

Když se učitelé učí .....

V přípravném týdnu proběhlo společné vzdělávání učitelů v základních tématech a principech etické výchovy se zkušenými lektorkami Janou Nováčkovou a Soňou Rýdl.

pondělí 22. srpna 2016

Pár slov na začátek...

Celoškolní projekt Život jedna radost je součástí komplexního projektu realizovaného v rámci průřezového tématu Etická výchova (EtV) s názvem Etická výchova Jedna radost*. Školní projekt bude realizován napříč ročníky a předměty v období od září do prosince 2016, každý měsíc bude řešit určité téma, které bude doplněno o doprovodné aktivity a očekávané výstupy.